Home  
Japanese
jpn
English
eng
Espanol
esp
Portuguese
pt
Vietnamese
vi
Korean
kor
Back Index Next

NGƯỜI DI-ĐỘNG LÀ GÌ ?


“Người Di-Động” theo Ủy-Ban chúng tôi định nghĩa là tất cả những người đến Nhật trong thời gian ngắn hạn, kể cả những người sống-ngoài-trời. Thí dụ như du-khách, người trong đoàn xiệc, nhân viên phục vụ trong phi cơ, thuyền bè, các ngư dân, kể cả những người đến Nhật trong thời gian ngắn với mục đích thương mại. Theo thống kê của Sở Nhập Quốc cuối năm 2004 thì số người đến Nhật với tư-cách tạm-trú ngắn-hạn trong năm 2004 lên đến 5.136.943 người.
Trong số đó Ủy Ban Người Tị-Nạn Di-Trú Di-Động Giáo-Hội Công-Giáo Nhật-Bản đặc biệt nhắm đến việc mục-vụ cho các thủy-thủ được gọi tắt là AOS (Apostleship Of the Sea), và cùng với các vị trách nhiệm đang hoạt động tại các hải cảng trên đất Nhật mở rộng con đường trợ giúp các thủy-thủ.
Đối với chúng ta là những người sống trên đất liền thì “Thủy-Thủ” dường như là những người xa lạ, nhưng trong đồ-dùng thiết-yếu hằng-ngày thật ra có thể nói là có tới 99%, đặc biệt tới 99,7% tổng số xuất-nhập-khẩu của Nhật-bản là qua “hải cảng”. Có nghĩa là nếu không có sự làm việc của các thủy-thủ thì cuộc sống và ngay cả mạng sống của chúng ta cũng khó có thể duy trì. Cho nên có thể nói là cuộc sống của chúng ta có sự liên-quan thật mật-thiết với các “thủy-thủ và sự làm-việc của các thủy-thủ”.
Tuy nhiên, tình trạng cuộc sống của các thủy-thủ không khả quan và có nhiều vấn đề, bị dồn-nén vì thời gian sống trên biển lâu dài. Nghề hàng-hải là cuộc sống nguy-hiểm vì luôn phải chiến đấu với biển cả thiên nhiên, sinh hoạt giới hạn trên tàu, và thời gian trên đất liền thật ngắn ngủi. Và vì là những người chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa nên sự giới hạn thời gian thật khắc nghiệt đến nỗi nhiều khi không có thời gian để liên lạc với gia đình.
Công-việc Mục-Vụ cho Thủy-Thủ là việc Mục-Vụ bao quát dành cho các thủy-thủ như là đến các tàu bè để thăm viếng, chuyện trò, đáp ứng các sự cần thiết về mặt Đức Tin, cung cấp tin tức và những trợ giúp sinh hoạt như cung cấp đồ ngự-hàn cho họ, hơn nữa lắng nghe các bàn hỏi về rắc rối công việc, trợ giúp về lao-động như liên lạc với nghiệp đoàn…
※ Muốn biết thêm về AOS xin xem tập “Hướng Dẫn về AOS (tiếng Nhật - tiếng Anh)”, “Bản Kinh Cầu Cho Thủy-Thủ”. Xin xem và liên lạc với Văn phòng chúng tôi như sau đây:Back Index Next
E-mail:jcarm@cbcj.catholic.jp
Copyright 2005 J-CARM