Home  
Japanese
jpn
English
eng
Espanol
esp
Portuguese
pt
Vietnamese
vi
Korean
kor
Back Index Next

NGƯỜI DI-TRÚ LÀ GÌ ?


Nói đến người di-trú tại Nhật có nghĩa là nói đến những người Đại-Hàn, Triều-Tiên, Trung-Quốc đã bị cưỡng bách đến sống tại Nhật thời thực-dân và con cháu của họ, thường được gọi là “Zai Nichi Gaikokujin (Người Đến Cũ: old comer)”, và những người đến Nhật để làm việc từ năm 1980 trở đi được gọi là “Người Đến Mới” (new comer). Không kể khoảng 500 ngàn Người Đến Cũ được hưởng tư cách “Vĩnh-Trú Đặc-Biệt”, có khoảng 1 triệu 500 ngàn người ngoại quốc đang sống tại Nhật trong đó có khoảng 200 ngàn trong tình-trạng quá-hạn (over-stay) (xem trang “Mạng Lưới Liên Đới Toàn Quốc với Người Di Trú Lao Động”)

Theo thống kê của Sở Nhập Quốc thuộc Bộ Tư Pháp phát biểu cuối năm 2004 thì số người ngoại-quốc ở Nhật có đăng ký vào cuối năm 2003 lên đến 1.973.747 người, chiếm 1.55% tổng dân số Nhật-bản (so với 10 năm trước tăng 45.8%), đến từ 188 quốc gia. (Hiện nay trên thế giới có hơn 200 quốc gia, trong số đó tính đến cuối năm 2004 có 191 quốc gia đã gia nhập Liên Hiệp Quốc.) Như vậy có thể nói là có đủ thứ người từ các quốc gia đến sinh sống tại Nhật-bản.
Mặt khác, theo thống kê của Ủy Ban của chúng tôi về Số Giáo Dân Ngoại Quốc Năm 2005 thì số người Công-giáo ngoại quốc ở Nhật là 529.452, lần đầu tiên vượt quá số giáo dân người Nhật là 449.925, chiếm 54% trong tổng số người Công-giáo tại Nhật-bản.
Mặc dù có nhiều người đến sống ở Nhật vì hoàn cảnh hoặc lý do nào đó, nhưng với con số đông đảo người láng giềng ngoại quốc đó thì việc xây dựng một xã hội chung-sống đa-dân-tộc, đa-văn-hóa là con đường không thể tránh được. Để thực hiện được một Giáo-Hội Chung-Sống Đa Văn Hóa và hơn nữa một Xã Hội Chung-Sống Đa Văn Hóa, Ủy Ban chúng tôi liên kết với các vị trách-nhiệm, các ủy viên của các Giáo-phận, hoạt động nhắm giải quyết những vấn đề vượt qua ranh giới các Giáo-phận. Và cùng với các đoàn-thể công-dân khác triển khai các hoạt động nhắm đến một xã hội chung-sống với mọi di-dân.Back Index Next
E-mail:jcarm@cbcj.catholic.jp
Copyright 2005 J-CARM